Jak wygląda wizyta patronażowa?

Wizyta patronażowa polega na ocenie stanu zdrowia i adaptacji mamy i dziecka po porodzie. Położna pomaga w nauce prawidłowej pielęgnacji dziecka i profilaktyce we wczesnym okresie rozwoju. Ogląda ranę po porodzie, bada piersi, przygląda się aktowi karmienia. Bada noworodka, ocenia stan skóry, odruchy, kikut pępowinowy itd. Wizyta ma wzmocnić rodziców w poczuciu kompetencji oraz wykluczyć potencjalne nieprawidłowości. Wizyta trwa ok. 60-120 min.