Na czym polega indywidualna edukacja przedporodowa?

To spotkanie z mamą lub obojgiem rodziców, nastawione na indywidualne potrzeby rodziców. Może obejmować szczegółowe przygotowanie do laktacji (omówienie przyczyn wcześniejszych niepowodzeń, badanie piersi, dobór lejka do laktatora itp.), pierwszą kąpiel, pielęgnację pępka w praktyce, naukę podnoszenia itd. Ma umocnić rodziców w poczuciu dobrego przygotowania do porodu i późniejszej opieki. Wizyta trwa ok. 60 min.